MobiDziennik to elektroniczny dziennik lekcyjny.

Zarówno rodzic jak i uczeń mogą z niego korzystać, logując się za pomocą aplikacji lub przez stronę internetową https://4lozabrze.mobidziennik.pl/dziennik

Funkcje elektronicznego dziennika lekcyjnego:

 • podgląd wystawionych ocen wraz z opisami
 • podgląd średniej oceny z przedmiotu
 • podgląd frekwencji oraz nieobecności w szkole z ostatnich 4 tygodni
 • podgląd wystawionych uwag o zachowaniu
 • powiadomienia push w trybie rzeczywistym z informacjami takimi jak:
  – wystawienie oceny,
  – wpisanie uwagi,
  – nieobecność dziecka na pierwszej lekcji oraz nieobecność dziecka na koniec dnia,
  – przypomnienie o sprawdzianie dzień przed,
  – nowa wiadomość w systemie.

GENEROWANIE KONTA

Nauczyciel – wychowawca generuje konta dostępowe zarówno dla ucznia jak i dla rodzica. Objaśnia on też korzystanie z dziennika elektronicznego.