W październiku i listopadzie 2021 roku uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja  w Zabrzu realizowali projekt BohaterON – włącz historię!

BohaterON – to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia został nauczyciel historii, mgr Mirosława Leciejewska – Boncol.

Projekt był realizowany na lekcjach historii, wiedzy  o społeczeństwie i zajęciach pozalekcyjnych. Jego uczestnicy zaznajomieni zostali z głównymi celami akcji. Wzięli udział w zajęciach realizowanych w oparciu o pakiet edukacyjny, udostępniony przez organizatorów.

Podczas spotkania obejrzeli film z programu „Historia bez cenzury” pt. „Głód, brud i wesela – codzienność podczas  Powstania Warszawskiego”. Z uwagą i zainteresowaniem oglądali zaprezentowane treści. Następnie w grupach pracowali nad wylosowanymi tematami, np.: Ślub i wesele powstańców, Przygotowanie i wspólny posiłek, Zdobywanie wody, dotyczącymi życia codziennego podczas Powstania Warszawskiego. Zadaniem każdego  z zespołów było przygotowanie dramy, w której wykorzystane zostały informacje zawarte w obejrzanym materiale.

Młodzież realizowała zadania z dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Wczuwała się w role, które odgrywała. Oddawała klimat sierpniowo – wrześniowych dni 1944 roku. Żywo reagowała na sceny przygotowane przez swoje koleżanki i kolegów.

Podsumowaniem lekcji stała się rozmowa na temat dnia codziennego Powstańców Warszawskich, czyli tego, jak wyglądało życie dziewcząt i chłopców, którym najpiękniejsze dni odebrała okupacja i walka powstańcza.

Na zakończenie projektu chętni uczniowie przygotowali kartki z życzeniami dla Powstańców. Zostały one przesłane na adres Fundacji.

Akcja BohaterON spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Spowodowała, że lepiej poznali historię Polski XX wieku i ludzi, którzy ja tworzyli.