Klasy integracyjne funkcjonują w naszej szkole od 2005 roku, jedni uczniowie kończą u nas proces kształcenia, kolejni zaczynają. Zarówno 17 lat temu, jak i teraz kierujemy się w klasach integracyjnych zasadą, aby wszyscy uczniowie czuli się w nich dobrze. Dokładamy wszelkich starań, aby prawa każdego ucznia były na równi respektowane. Koncentrujemy się na tym, co każdy potrafi, czym może podzielić się z innymi, wyzwalamy w każdym poczucie sukcesu i własnej wartości.

Czym różni się klasa integracyjna od zwykłej klasy? Przede wszystkim tym, że nie ma w niej podziałów na lepszych i gorszych, tym że uczymy się w niej bycia empatycznym i tolerancyjnym. Ponadto klasa taka może liczyć maksymalnie 20 osób, co sprzyja procesowi uczenia się. Oprócz nauczycieli przedmiotowych, na lekcjach uczestniczy nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, czyli tzw. nauczyciel wspomagający. Rozpatrując integrację jako proces a nie stan, dostarczamy w naszej szkole ciągłych starań, aby wszyscy uczniowie bez względu na swoją niepełnosprawność, stan zdrowia, czy samopoczucia psychicznego mieli szanse wspólnego przebywania, uczenia się i zabawy.

Obecnie w naszej szkole są cztery klasy integracyjne, w których pracują nauczyciele współorganizujący proces kształcenia: Anna Karpińska, Olimpia Szarapow-Foit, Anna Ulatowska, Ewa Korkus, Katarzyna Banaszak i Katrzyna Jankowska-Lukoszek. Nauczyciele Ci realizują Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opracowane dla każdego niepełnosprawnego ucznia, które uwzględniają ich możliwości i potrzeby. Dodatkowo, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, które mają na celu usprawnianie tych obszarów, które tego wymagają. Zajęcia rewalidacyjne często mają charakter zabawowy, odbywają się w przyjaznej atmosferze, dostosowane są do nastroju ucznia. Na zajęciach tych uczeń zyskuje wiarę we własne możliwości, mobilizuje się do przezwyciężania trudności. Zmiany zachodzą zarówno w obszarze usprawnianych funkcji, ale także w sferze emocjonalnej. Zajęcia rewalidacyjne wspierają proces dydaktyczny i przekładają się na  wyniki w nauce.Oprócz ćwiczeń korygujących i usprawniających podczas zajęć również śpiewamy,tańczymy, gramy w gry, tworzymy prace plastyczne.

Uczniowie niepełnosprawni mają przeróżne pasje i są znakomici w różnych przedmiotach, dlatego często reprezentują naszą szkołę indywidualnie albo grupowo w różnych konkursach. Nie odstają determinacją i zawziętością od innych, dlatego gromadzą na swoim koncie różne sukcesy. Szkoła stara się stwarzać możliwości do rozwijania różnych pasji, by każdy uczeń, bez względu na niepełnosprawność mógł doświadczyć zmian na lepsze. Bo choć priorytetowymi  zasadami dla nas jest poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, to nie zapominamy o samorealizacji.

Pamiętajcie integracji można i trzeba się uczyć, a zaczyna się ona w naszych sercach.