Dyrekcja Szkoły:

mgr Maria Przybyłowicz – Dyrektor Szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Beata Tomiczek – wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego    

Nauczyciele:

mgr Piotr Michna – nauczyciel języka polskiego
mgr Agnieszka Szewczyk – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie   
mgr Renata Korus – Gwoźdź – nauczyciel języka polskiego             
mgr inż. Aleksandra Sobik – nauczyciel matematyki
mgr inż. Aleksandra Safuta – nauczyciel matematyki, fizyki                                                                         
mgr inż. Katarzyna Haszcz – nauczyciel matematyki
mgr Mirosława Leciejewska – Boncol – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości
dr Dariusz Zdebel – nauczyciel historii, historii i teraźniejszości
mgr Wiesława Kruszelnicka – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr Katarzyna Kowalska – Bławat – nauczyciel historii
mgr Justyna Żak-Kubiczek – nauczyciel biologii
mgr Izabela Wieczorek – nauczyciel biologii
mgr Anna Foltyn – Simka – nauczyciel chemii
mgr Beata Woźniak – Suchanek – nauczyciel geografii
mgr Anna Koenigshaus – nauczyciel języka angielskiego
mgr Danuta Kaczmarek – nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Gorywoda – nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Lilianna Konieczny – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Katarzyna Wielgopolan – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Justyna Bullik – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
mgr Mariola Pomorska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Magdalena Podgórska – nauczyciel ratownictwa, informatyki
mgr Iwona Ciereszko – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Sebastian Wojcieszczak – nauczyciel wychowania fizycznego
dr Harald Skubacz – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr  Langer-Milewska Justyna – nauczyciel plastyki
mgr Elwira Madla – nauczyciel religii
mgr Urszula Stefanów – nauczyciel informatyki

Specjaliści:

mgr Aleksandra Kowalik – pedagog

         Anna Gordziałkowska – psycholog

mgr Klaudiusz Sokołowski – tyflopedagog

mgr Justyna Bullik – doradca zawodowy

mgr Anna Karpińska – nauczyciel wspomagający

mgr Anna Ulatowska – nauczyciel wspomagający

mgr Olimpia Szarapow – Foit – nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Korkus – nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Banaszak – nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Jankowska-Lukoszek – nauczyciel wspomagający

mgr Kamila Zuber – nauczyciel wspomagający

Biblioteka szkolna:

mgr Bożena Drężek – bibliotekarz