IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu przystąpiło do projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli). 

Jako uczestnicy projektu będziemy mieli szeroki dostęp do bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychoterapeutycznych, które będą mogli pomóc lepiej przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy.  Udział w projekcie pozwoli na poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu ważnych obszarów tematycznych, takich jak ochrona zdrowia psychicznego, udzielanie wsparcia edukacyjno-specjalistycznego w tym dzieciom z doświadczeniami migracji.