PROJEKT  „W POSZUKIWANIU ŚWIADKA HISTORII” – DZIEJE MOJEJ MIEJSCOWOŚCI ZAPISANE WE WSPOMNIENIACH SENIORÓW – V EDYCJA

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego  już po raz piąty wzięli udział w projekcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w „Poszukiwaniu świadka historii”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Śląska Kurator Oświaty, Pani Urszula Bauer.

Szkolnym koordynatorem projektu został nauczyciel historii, mgr Mirosława Leciejewska – Boncol.

Tematem V edycji były dzieje miejscowości zapisane we wspomnieniach seniorów.

Projekt składał się z trzech etapów: warsztatów, konkursu oraz tworzenia internetowego archiwum.

Zadanie uczestników polegało na „wcieleniu się w rolę badaczy  i utrwaleniu w formie nagrania  audio lub audio – video  opowieści świadków historii”.

Projekt realizowano od września 2021 roku. Zainteresowani akcją uczniowie poszukiwali wśród swoich bliskich, sąsiadów, znajomych, ludzi, którzy pamiętali czasy przed 1939 rokiem  oraz okres wojny. Przeprowadzali z nimi wywiady i nagrywali wspomnienia seniorów, dotyczące ciekawych zdarzeń z rodzinnych miejscowości, w których uczestniczyli, bądź byli ich świadkami.

Następnie, przygotowując pracę konkursową,  opracowywali uzyskany w ten sposób materiał.

Uczestnicy „Poszukiwania świadka historii” pracując z materiałami źródłowymi, tym razem ze względu na pandemię, nie brali udziału w warsztatach stacjonarnych w CDDG w Radzionkowie, lecz korzystali z filmów instruktażowych, zamieszczonych w formie podcastów na stronie www.deportacje45.pl oraz konsultacji ze szkolnym opiekunem projektu.

W październiku prace  zostały zgłoszone do konkursu  CDDG.

Udział w projekcie dał młodym ludziom, którzy w nim uczestniczyli, wiele satysfakcji. Przyczynił się również do tego, że lepiej poznali historię lokalną i zacieśnili więzi międzypokoleniowe.

I i II miejsce w konkursie „W poszukiwaniu świadka historii”

W dniu 9 grudnia 2021 roku w Centrum DokumentacjiDeportacjiGórnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie  odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i przyznanie nagród w konkursie „W poszukiwaniu świadka historii – dzieje mojej miejscowości zapisane we wspomnieniach seniorów”. W gronie laureatów znaleźli się nasi uczniowie:

 Paulina Maciejczyk z klasy 1Ap zajęła I miejsce,

Jakub Czapla z klasy 3A  zajął II miejsce,

Filip Maruszczak z klasy 1Bp został wyróżniony.

Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.