Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach i wykładzie w związku z Dniami Profilaktyki organizowanymi przez fundację „Młodzi na Progu”. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z raperem ARKADIO, który „nawijając” opowiadał jak potrzeba rozwoju talentów, pasji i zainteresowań mogą uchronić młodych ludzi przed uzależnieniami od środków psychotropowych. Spotkanie miało miejsce w zabrzańskim Kinie „ROMA”.
Read more