„Wszystko jest MOŻLIWE! Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.” Młodzi ludzie z IV LO im. Mikołaja Reja w Zabrzu – Rokitnicy postanowili, w tym trudnym dla wielu czasie, zrobić coś NIEMOŻLIWEGO. Już od ponad miesiąca, młodzi ludzie IV Liceum są Ambasadorami nieMożliwego. Dzięki Fundacji Ulica, Unii Europejskiej oraz pełnej energii prowadzącej projekt – 
Read more
Dokładnie 9 lat temu jedna z klas licealnych poznawała architekturę osiedli robotniczych zwiedzając zabrzańskie osiedle Borsiga i katowicki Nikiszowiec. Mieliśmy wtedy najwspanialszych przewodników na świecie! Pamiętacie?
Read more
Komunikat z dnia 30 listopada 2020r. Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją MEiN Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r. W  okresie od 30 listopada  do 22 grudnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach. W  tym okresie odbywać się będzie kształcenie na odległość. Nauczycielom, Rodzicom/Opiekunom Prawnym i Uczniom IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Read more
W dniu 26.11.2020 jak co roku młodzież klas pierwszych zdalnie uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez terapeutów Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA”. Program profilaktyczny Noe ma na celu przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodych ludzi. Ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między 
Read more
24 listopada w IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się etap ustny OLIMPIADY HISTORYCZNEJ, organizowanej od 1974 roku przez  Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Sukcesem zakończył tę część konkursu Dawid Colga z klasy 3B, kwalifikując 
Read more
Ukoronowaniem Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole była e-wizyta Zuzanny Borowskiej, a że taka okazja nie zdarza się często, zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli szkół współpracujących przy projekcie Zobacz Płuca! Spotkanie było naprawdę wyjątkowe, Zuzanna opowiedziała o tym, że jej zaangażowanie w walkę o klimat rozpoczęło się od warsztatów poprzedzających COP i nieoczekiwanego udziału w szczycie klimatycznym w Katowicach. Przyznała, że jednym 
Read more
Choć Tydzień Edukacji Globalnej minął błyskawicznie, zadbajmy, by jego idea z nami pozostała. Zachęcamy do obejrzenia filmu „Uczyńmy świat lepszym” i bycia fair wobec siebie, innych i środowiska! https://www.youtube.com/watch?v=kAc95JLFW4A&feature=youtu.be&utm_source=biuetyn&utm_medium=sendy&utm_campaign=teg2020
Read more
20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.Do praw dziecka należy:● prawo do odpowiedzialności rodziców za dziecko;● prawo do pomocy dziecku przez państwo;● prawo do równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie;● prawo do pomocy, opieki i leczenia● prawo do nauki;● prawo do odpoczynku;● 
Read more
Dzisiaj w naszej klasie na lekcji online gościł młodszy aspirant Adam Strzodka. Przedstawił młodzieży tematykę odpowiedzialności prawnej. To temat bardzo szeroki, ale udało się w czasie zajęć omówić główne zagadnienia oraz odpowiedzieć na liczne pytania uczniów.
Read more
Czy choć raz przeszła Ci przez głowę myśl: „Mam tyle ubrań, ale nie mam, co założyć?”? Bo nam tak! I zaraz zapaliła się nam czerwona lampka ostrzegawcza: przemysł odzieżowy pochłania olbrzymią część zapasów wody słodkiej, czyli tej, bez której nie mamy szans na przeżycie. Jak zatem pogodzić chęć posiadania nowych ciuszków z byciem eko? Zielone porady modowe znajdziesz 
Read more