Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.
Do praw dziecka należy:
● prawo do odpowiedzialności rodziców za dziecko;
● prawo do pomocy dziecku przez państwo;
● prawo do równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie;
● prawo do pomocy, opieki i leczenia
● prawo do nauki;
● prawo do odpoczynku;
● prawo do rozwijania swoich zainteresowań i talentów;
● prawo do prywatności, do swojego miejsca;
● prawo do wychowania w rodzinie, do kontaktu z obojgiem rodziców;
● prawo do wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka, do poszanowania wyboru dziecka;
● prawo do życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym;
● prawo do życia bez przemocy.
Jedna z organizacji humanitarnych i rozwojowych działających na rzecz dzieci jest UNICEF.
Na stronie tej organizacji znajdziesz wiele informacji odnośnie praw dziecka, aktów
prawnych z tym związanych oraz możliwości pomocy. – >
https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka
Dzieci na całym świecie mają prawo do godnego życia, posłuchajcie – >

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SJgGFpxh6kY

“DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.

NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.” Janusz Korczak

Comments are closed.