W XXI wieku wiedza i umiejętności są w cenie. Im szerszą wiedzę i kompetencje człowiek zdobędzie, tym wartościowszym się stanie na rynku pracy. A wraz ze wzrostem doświadczenia zwiększać się będzie zarówno samoocena jak i możliwości zarobkowe.

Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian, jakie cechuje współczesny rynek pracy, typowy wchodzący dziś na ten rynek człowiek przez całą swoją karierę będzie pracował kolejno na średnio siedmiu etatach przez cztery lub więcej lat na każdym oraz podejmie kilka różnych ścieżek rozwoju zawodowego. My w IV LO jesteśmy tego świadomi, dlatego też proponujemy Ci następujące klasy, które możesz powiązać ze swoimi zainteresowaniami rozwijając jednocześnie kluczowe kompetencje cenione na rynku pracy.

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA KOGO?

Grupa jest adresowana do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach medycznych, okołomedycznych oraz przyrodniczych.

ROZSZERZENIA

 • język angielski
 • biologia
 • chemia (geografia)

ZAJĘCIA DODATKOWE DEDYKOWANE DLA DANEJ KLASY

 • porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
 • autorskie programy z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych (psychologia zagrożeń)
 • porozumienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie ratownictwa przedmedycznego
 • projekt Uniwersytet Licealisty – porozumienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

DLA KOGO?

Klasa jest adresowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych.

ROZSZERZENIA

 • język angielski
 • język polski
 • historia (geografia)

ZAJĘCIA DODATKOWE DEDYKOWANE DLA DANEJ KLASY

 • dyskusyjny klub filmowy
 • cykliczne wyjścia do miejsc kultury
 • warsztaty kaligraficzne
 • podstawy debaty z językiem angielskim

DOSKONALONE W RAMACH KLAS KOMPETENCJE

 • doświadczenie i praktyczne umiejętności
 • kompetencje związane z komunikacją
 • przedsiębiorczość
 • orientacja biznesowa
 • kreatywność i innowacyjność
 • samodzielność i odpowiedzialność

DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ, ABY NASI UCZNIOWIE WYSZLI ZE SZKOŁY:

 • dobrze przygotowani do dorosłego życia
 • przygotowani do studiów (w szczególności: humanistycznych/ ekonomicznych/ managerskich/ medycznych)
 • z porządnym CV
 • z profesjonalnie wypełnionymi profilami na LinkedIn i GoldenLine (są to międzynarodowe serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach zawodowo-biznesowych)
 • z kompetencjami cenionymi na obecnym rynku pracy