Dopóki są ludzie którym możemy służyć pomocą nie jesteśmy samotni,
a najpiękniejszą formą podziękowania za ofiarowaną nam pomoc
jest późniejsze przekazywanie jej innym
.

W naszej szkole pedagog i psycholog oprócz tego, że realizują zadania statutowe szkoły ściśle współpracują i dzielą swoje obowiązki zgodnie z ich zainteresowaniami.

Pedagog to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce. Trudności w nauce to pierwszy sygnał, że należy uczniowi pomóc. Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, a przez to rozwijać, na miarę swoich możliwości. Nasz pedagog bardzo uważnie obserwuje i słucha dzieci. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały. Im później to się stanie, tym trudności są większe i dłużej trwa praca.

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Prowadzi konsultacje z rodzicami i opiekunami uczniów, współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły, takie jak: Straż Miejska, Policja, Kuratorzy Sądowi,Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna itd.

Psycholog to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwiązywaniu problemów w relacjach z rówieśnikami, czyli kiedy dzieje się coś złego można zwrócić się do niej po pomoc. Trudne zachowania to takie zachowania, które często przeszkadzają się uczyć, lub powodują konflikty z kolegami i koleżankami. W sytuacji kiedy uczeń ma takie problemy, psycholog je diagnozuje i stara się pomóc. Jeśli jest taka potrzeba, kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów.

Psycholog szkolny zajmuje się diagnozowaniem zdolności u uczniów. Wtedy, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami pomaga rozwijać te zdolności, w szkole, a czasem poza szkołą. Psycholog,często współpracuje z rodziną dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to ważna część jej pracy.

Zarówno pedagog i psycholog ściśle współpracują z nauczycielami i wychowawcami.Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się im zaradzić. Czasem jest tak, ze uczniowi trudno jest się porozumieć z jakimś nauczycielem. Wtedy razem staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Często wykorzystujemy metodę mediacji.

Zapraszamy do kontaktu!

 Katarzyna Matysiak – psycholog szkolny i Aleksandra Kowalik – pedagog szkolny

Zarówno pedagog, psycholog i pedagodzy specjalni prowadzą zajęcia rewalidacyjne z uczniami, którzy tego potrzebują. Rewalidację rozumiemy jako usprawnianie i zależy nam na tym, aby nasi uczniowie funkcjonowali optymalnie we wszystkich sferach.

Pani pedagog, Ola Kowalik prowadzi zajęcia pod kątem artystycznym, usprawniając uczniów manualnie (graficznie, plastycznie), aby uczeń dobrze radził sobie z czynnościami grafomotorycznymi, rozwijał wyobraźnię, spostrzegawczość, artystyczną stronę swej osobowości.

Pani psycholog, Katarzyna Matysiak prowadzi zajęcia pod kątem terapeutycznym, czyli radzenia sobie z emocjami i stresem, komunikacji i radzenia sobie w grupie oraz rozwiązywania problemów,zarówno domowych, jak i szkolnych.

Pani pedagog, Anna Ulatowska pomaga uczniom ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się stosując różne formy i metody pracy z nimi.

Pani pedagog, Anna Karpińska bardzo chętnie pomaga osobom, które chcą poprawić swoje wyniki w nauce.

Pani pedagog, Olimpia Szarapow przynosi nowe gry i pokazuje sposoby na skuteczną naukę. Ponadto zaraża śmiechem.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się Pani mgr Patrycja Jureczko.

Pani Patrycja diagnozuje możliwie występujący problem, poprzez zajęcia specjalistyczne stymuluje rozwój mowy, zajmuje się profilaktyką zaburzeń komunikacji oraz wspiera działania wychowawcze nauczycieli.

Pani Urszula Kisiel pracuje na stanowisku pomoc nauczyciela. Pani Ula wspiera w życiu szkolnym uczniów niepełnosprawnych. Zawsze jako pierwsza wita naszych uczniów, wie w której sali odbędą się dane lekcje, pomaga przemieszczać się po budynku szkolnym dzieciom na wózkach inwalidzkich. Ponadto często uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych grając z młodzieżą w gry edukacyjne, wykonując prace artystyczne czy łagodzi stres dobrym słowem i ciepłym uśmiechem.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w odczuciu naszych uczniów

 „W trudnych sytuacjach zawsze Pani pedagog mówi z dystansem do problemu, czasem żartuje co podnosi na duchu i rozbawia”. Dawid

 „W mojej ocenie pedagog i psycholog stwarzają przyjazną atmosferę i powodują, że w ogóle nie czuję dystansu”. Sybilla

 „Zawsze gdy mam problem, nie muszę szukać daleko. Wystarczyło, że poszedłem do gabinetu Pani Oli i Pani Beaty i problem był rozwiązany”. Wojtek

 „Cieszę się gdy odwiedzam psychologa i pedagoga, bo pomagają mi znaleźć rozwiązanie problemu. Razem ćwiczymy i bawimy się. Nie czuję między nami dystansu. A Pani Olimpia zaraża śmiechem. Jak tylko zaczyna się śmiać to ja również”. Kinga

 „ Pani psycholog prowadzi ze mną zajęcia, które ułatwiają uczenie mi się, m.in.: robimy gimnastykę mózgu…” Michał

 „Fajnie jest z nimi spędzać czas”. Mateusz

 „Fajnie jest współpracować z psychologiem, zawsze dostaję pomoc. Pani Pedagog wymyśla fajne prace plastyczne. Rozmawia z rodzicami. Mogę też porozmawiać na temat miłości.Przy Paniach czuję jakbym miała dwie starsze siostry”. Dagmara

GODZINY PRACY

Pedagog szkolny
mgr Aleksandra Kowalik
Poniedziałek      10:00 – 14:50
Wtorek:           8:20 – 14:20
Środa             07:30- 12:15
Czwartek          8:20 – 16:00
Piątek              11:00 – 14:20
(w tym zajęcia rewalidacyjne)
Psycholog szkolny
mgr Katarzyna Matysiak
Poniedziałek     7:30 – 11:00
Wtorek          13:45 – 15:00
Środa              7:30 – 12:30
Czwartek        13:45 – 16:45
Piątek              7:30 – 12:00
(w tym zajęcia rewalidacyjne)
Logopeda
mgr Patrycja Jureczko
Poniedziałek – 7:30 – 10:50
Wtorek – 7:30 – 10:00
Czwartek – 7:30 – 10:00