LEKCJE HISTORII

W oparciu o materiały z teki edukacyjnej, przygotowanej przez Oddział IPN  w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny 1981 – 1983” z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku, w ramach lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie w klasach pierwszych, drugich i trzecich liceum, nauczyciel tych przedmiotów, Mirosława Leciejewska – Boncol, przeprowadziła zajęcia dla młodzieży szkolnej. Podczas nich uczniowie analizowali dokumenty, zdjęcia, plakaty. Pracując ze źródłami  historycznymi poznawali mechanizmy działania systemu komunistycznego. Poszerzali i wzbogacali swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące wprowadzenia i  funkcjonowania stanu wojennego w Polsce.

ODKRYWAMY HISTORIĘ „SOLIDARNOŚCI” –  WYKŁADY DLA NAUCZYCIELI

W ramach działań ODKRYWAMY HISTORIĘ „SOLIDARNOŚCI” podejmowanych przy realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”, zainteresowani nauczyciele IV LO w Zabrzu uczestniczyli w serii specjalnie dla nich przygotowanych wykładów:

  1. Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”.
  2. „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”.
  3. Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”.
  4. „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”.

Prelekcje prowadzili m.in. historycy – pracownicy Oddziałowego Biura Badan Historycznych IPN: dr Damian Węgrzyn, dr Jarosław Neja, dr Andrzej Sznajder. W spotkaniach brali udział  także działacze NSZZ „Solidarność”, współorganizatorzy i uczestnicy strajków.  

Wysłuchanie wykładów dało uczestniczącym w nich nauczycielom pogłębiony obraz trudnej przeszłości naszego państwa.

„STAN WOJENNY WE WSPOMNIENIACH MOICH BLISKICH” – KONKURS LITERACKI

Uczennice Wiktoria Karnus z klasy 2Ap  i  Magdalena Giza z 3Bp wzięły udział  w Wojewódzkim Konkursie Literackim  Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich. Napisały prace pt.: „Kartka z pamiętnika” i „Stan wojenny oczami mojej rodziny”.  Wykorzystały w nich relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983. W ten sposób przedstawiły tak ważny etap w dziejach naszego państwa, widziany oczyma zwykłego człowieka.

POKAZ FILMU

„NIE ZABIERAJCIE MAMY”

20  i 21 października 2021 roku w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich liceum uczestniczyli w projekcji filmu dokumentalnego pt. „Nie zabierajcie mamy”, poświęconego działaczkom „Solidarności”. Poznali nieznane dotąd losy kobiet aresztowanych i internowanych podczas stanu wojennego. Wysłuchali historii opowiadanych przez represjonowane żony i matki, a także dorosłe już dzieci.

Te wstrząsające i wzruszające relacje uczestniczek stanu wojennego oraz ich bliskich, pozwoliły młodym ludziom spojrzeć z innej perspektywy na ten tragiczny fragment naszych dziejów.

Film można zobaczyć TUTAJ –> Nie zabierajcie Mamy – PEŁNA WERSJA FILMU DLA SZKÓŁ – Pamiec81

WYSTAWA „STAN WOJENNY 1981 – 1983” PRZYGOTOWANA PRZEZ IPN

19 października 2021 roku młodzież naszego liceum obejrzała wystawę pt. „Stan wojenny 1981 – 1983” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Na czternastu planszach zaprezentowane zostały najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń, które rozpoczęły się 13 grudnia 1981 roku. Uczniowie mogli poznać genezę stanu wojennego, represje stosowane przez władzę ludową wobec opozycji, protestujących robotników i całego społeczeństwa polskiego. Dowiedzieli się na czym polegała działalność „Solidarności” w podziemiu i jak świat zareagował na wprowadzenie stanu  wojennego w Polsce, a także w jaki sposób solidaryzowano się z jego ofiarami. Dostrzegli potrzebę ich upamiętnienia.

Wystawa pozwoliła młodym ludziom lepiej zrozumieć czym był i na czym polegał stan wojenny w Polsce. Uświadomiła im również wagę wydarzeń z lat 1981 – 1983 dla walki  o wolność i rozwoju ruchu solidarnościowego oraz to, że wywarły one znaczący wpływ na życie każdego z Polaków.

„40 LAT PO STANIE WOJENNYM” –  SZKOLNY KĄCIK PATRIOTYCZNO – HISTORYCZNY

We wrześniu 2021 roku uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego przystąpili do projektu: : „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty Panią Urszulę Bauer.

Dla upamiętnienia wydarzeń 13 grudnia 1981 roku licealiści z klasy trzeciej przygotowali pod kierunkiem nauczyciela historii szkolny kącik patriotyczno – historyczny: „40 lat po stanie wojennym”. Zaprezentowane materiały wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży.

We wrześniu 2021 roku uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu przystąpili do projektu: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!“.

Dla upamiętnienia wydarzeń 13 grudnia 1981 roku licealiści z klasy trzeciej przygotowali pod kierunkiem nauczyciela historii szkolny kącik patriotyczno – historyczny: „40 lat po stanie wojennym”. Zaprezentowane materiały wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży.

  “GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE –

13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

13 grudnia 2021 roku przypada 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele szkół z Województwa Śląskiego zostali zaproszeni do udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 Grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty Panią Urszulę Bauer.

Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Szkolnym koordynatorem projektu została mgr Mirosława Leciejewska – Boncol – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą realizowali następujące zadania:

  1. Młode pokolenia o „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY

–  „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna),

–  „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki,

–   Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN.

2. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” –  dokumentu, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

3. Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni,  przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami), podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”.

4. Odkrywamy historię „Solidarności”- wykłady dla nauczycieli historii, polonistów, zainteresowanych nauczycieli.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej poświęconej projektowi: http://pamiec81.pl