Szanowni Państwo,zgodnie z decyzją MEiN Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 14 lutego 2021r.W okresie od 1 lutego do 14 lutego 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach.W tym okresie odbywać się będzie kształcenie na odległość. Nauczycielom, Rodzicom/Opiekunom Prawnym i UczniomIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzuprzekazywane są informacje w tej sprawie przez dziennik elektroniczny. Maria Skrzypczyk, dyrektor szkoły
Read more
Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją MEiN Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 31 stycznia 2021r. W okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach. W tym okresie odbywać się będzie kształcenie na odległość. Nauczycielom, Rodzicom/Opiekunom Prawnym i Uczniom IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzu przekazywane są informacje 
Read more