Warsztaty profilaktyczne

W dniu 26.11.2020 jak co roku młodzież klas pierwszych zdalnie uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez terapeutów Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA”. Program profilaktyczny Noe ma na celu przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodych ludzi. Ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami ryzykownymi. Program ma pogłębić wiedzę młodzieży na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu podejmując tak trudną tematykę. 

Comments are closed.