Komunikat

Komunikat z dnia 30 listopada 2020r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją MEiN

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r.
W  okresie od 30 listopada  do 22 grudnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach.
W  tym okresie odbywać się będzie kształcenie na odległość.

Nauczycielom, Rodzicom/Opiekunom Prawnym i Uczniom
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzu
przekazywane są informacje w tej sprawie przez dziennik elektroniczny.

Maria Skrzypczyk, dyrektor szkoły

Comments are closed.