Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej

Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej

Godziny pracy pani Gizeli Wilczek
pielęgniarki szkolnej

Wtorek w godz. 11.30 – 15.30

Czwartek w godz. 7.30 – 13.30