Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów