EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 roku (środa)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00


Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 roku (czwartek)
– z zakresu historii przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00


Język angielski/język niemiecki – 12 kwietnia 2019 roku (piątek)
– na poziomie podstawowym –godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego – 14 czerwca 2019 roku (piątek)

EGZAMIN MATURALNY 2019

Tu będą terminy egzaminów

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019 roku (czwartek)