Klasy integracyjne funkcjonują w naszej szkole od 2005 roku. Jako szkoła kierujemy się w zasadą, aby wszyscy uczniowie czuli się u nas dobrze. Dokładamy wszelkich starań, aby prawa każdego ucznia były na równi respektowane. Koncentrujemy się na tym, co każdy potrafi, czym może podzielić się z innymi, wyzwalamy w każdym poczucie sukcesu i własnej wartości.

Czym różni się klasa integracyjna od zwykłej klasy? Przede wszystkim tym, że nie ma w niej podziałów na lepszych i gorszych, tym że uczymy się w niej bycia empatycznym i tolerancyjnym. Ponadto klasa taka może liczyć maksymalnie 20 osób, co sprzyja procesowi uczenia się. Oprócz nauczycieli przedmiotowych, na lekcjach uczestniczy nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, czyli tzw. nauczyciel wspomagający. Rozpatrując integrację jako proces a nie stan, dostarczamy w naszej szkole ciągłych starań, aby wszyscy uczniowie bez względu na swoją niepełnosprawność, stan zdrowia, czy samopoczucia psychicznego mieli szanse wspólnego przebywania, uczenia się i zabawy.