Swoje wykształcenie pedagogiczne zdobyłam w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu. Kolejno uzyskałam tytuł magistra na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną. Na uczelni tej skończyłam również Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne. Natomiast w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ukończyłam Socjoterapię. Obecnie też 
Read more