Wartościowe relacje z drugim człowiekiem

Wartościowe relacje z drugim człowiekiem

Nauka w IV LO dała mi przede wszystkim zawiązać wiele dobrych i wartościowych relacji z drugim człowiekiem. Właśnie tą umiejętność cenię sobie najbardziej. Gdy zestawiłem to z nabytą wiedzą i praktycznym jej zastosowaniem w życiu dało mi to duże możliwości w późniejszym czasie. -Andrzej Stolot
2020-05-13T16:25:43+02:00