Ćwiczymy sobie życie

Zajęcia rewalidacyjne to czas w którym nasza młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością doskonali, usprawnia te sfery i umiejętności, które spdawiają im największe trudności. Specjaliści wraz z uczniem prócz ćwiczenia korydynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji słuchowych, wzrokowych, koncentracji uwagi, poprawnej wymowy, umiejętności poznawczych, treningu umiejętności społecznych uczy jak radzić sobie ze zwykłymi czynnościami życia codziennego. Przygotowywanie sałatki, wyprasowanie ulubionej koszulki, sporządzenie listy zakupów i zrobienie ich w sklepie, wysłanie paczki na poczcie, nauki tańca w parze. A kto z Was ostatnio przyszył guzik? Bo my już przećwiczyliśmy tę umiejętność!

Comments are closed.