Dzień Tolerancji

Gdzie jak nie w szkole powinno mówić się o tolerancji? U Nas w „Czwórce” mówimy, uczymy, jesteśmy tolerancyjni. Bo czym jest tolerancja…? Tolerancja to otwartość na wszelkiego rodzaju inności, równe traktowanie bez względu na nią, nie patrzenie na siebie przez pryzmat stereotypów, nie przejawianie uprzedzeń, nie dyskryminowanie. Czy tak się da? Oczywiście, że tak – wystarczy, że będziemy kierować się w życiu szacunkiem. Tolerancja jest bowiem poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości. Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest 16 listopada z inicjatywy UNESCO, które według zapisów Deklaracji Zasad Tolerancji uznaje, że tolerancja to:

• Respektowanie cudzych praw i cudzej własności. • Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych. • Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych. • Docenianie rozmaitości kultur. • Otwarcie na cudze myśli i filozofię. • Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego. • Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Czy zatem to takie trudne…?

Comments are closed.