IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny – zapraszamy do udziału.

Zachęcamy wszystkich uczniów “Czwórki” do wzięcia udziały w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym.

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL).

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Patronem medialnym VIII Ogólnopolskiego Konkursu jest czasopismo i portal Filozofuj!

Etap I – szkolny odbędzie się we środę 21 kwietnia 2021 r. w godz. 09.00-10.00. Kolejno po zakwalifikowaniu zostaną wybrani najlepsi, by 13 maja 2021 roku wziąć udział w finale, który odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Chętnych proszę o wysłanie wiadomości przez Mobidziennik do nauczyciela: Pani Anny Ulatowskiej, która pokieruje Was dalej. Napiszcie do Niej w terminie do 29 marca 2021 roku.

W celu zapoznania się ze szczegółami konkursu i regulaminem zajrzyjcie koniecznie tutaj:

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Comments are closed.