Komunikat z dnia 12.04.2021 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją MEiN

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 18 kwietnia 2021r.
W okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach.
W tym okresie odbywać się będzie kształcenie na odległość.

Nauczycielom, Rodzicom/Opiekunom Prawnym i Uczniom
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzu
przekazywane są informacje w tej sprawie przez dziennik elektroniczny.

Maria Skrzypczyk, dyrektor szkoły

Comments are closed.