Komunikat z dnia 26.02.2021 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją MEiN

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 14 marca 2021r.
W okresie od 1 marca do 14 marca  2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach.
W tym okresie odbywać się będzie kształcenie na odległość.

Nauczycielom, Rodzicom/Opiekunom Prawnym i Uczniom
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzu
przekazywane są informacje w tej sprawie przez dziennik elektroniczny.

Maria Skrzypczyk, dyrektor szkoły

Comments are closed.