Konsultacje 18.03.2021

W najbliższy czwartek, 18 marca, w godzinach 17.00 – 19.00 odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami. W konsultacjach będzie można wziąć udział w budynku szkoły (z zachowaniem zasad sanitarnych) lub też zdalnie na platformie TEAMS. Jeśli chcą Państwo porozmawiać z nauczycielami, prosimy o kontakt z wychowawcą klasy i ustalenie formy kontaktu.

Comments are closed.