Kropla Tęczy dla pani Danuty Kaczmarek


27 kwietnia otrzymałam order Kropla Tęczy za wieloletnią działalność w ramach wolontariatu na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu.
Dziękuję wszystkim uczniom naszej szkoły, z którymi organizowałam imprezy dla dzieci z Ośrodka. 👏❤️

Danuta Kaczmarek

Film o pani Danusi przygotowany przez dzieci z Ośrodka Wsparcia Kobiet w Zabrzu Rokitnicy
fot. M. Tajnert
fot. M. Tajnert
Comments are closed.