Lekcja historii: „Gdy gaśnie pamięć, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981-PAMIĘTAMY!

W oparciu o materiały z teki edukacyjnej, przygotowanej przez Oddział IPN  w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny 1981 – 1983”  z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku, w ramach lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie w klasach pierwszych, drugich i trzecich liceum, nauczyciel tych przedmiotów, Mirosława Leciejewska – Boncol, przeprowadziła zajęcia dla młodzieży szkolnej. Podczas nich uczniowie analizowali dokumenty, zdjęcia, plakaty. Pracując ze źródłami  historycznymi poznawali mechanizmy działania systemu komunistycznego. Poszerzali i wzbogacali swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące wprowadzenia i  funkcjonowania stanu wojennego w Polsce.

Comments are closed.