Niech wygra siła argumentacji….

24 marca zorganizowaliśmy debatę, której temat brzmiał: „Pieniądz tradycyjny, czy elektroniczny”💵💳. Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z realizacją programu, w którym nasza Czwórka bierze udział – „Złote Szkoły NBP”. Debatująca młodzież została podzielona na dwie czteroosobowe drużyny, które przygotowywały się zbierając argumenty przemawiające za słusznością ich wyboru. Dyskusja została poprzedzona krótką prezentacją nt. historii pieniądza. Po przedstawieniu wszystkich swoich argumentów, kontrargumentów i mowy końcowej obydwóch drużyn, głos zabrała pani dr inż. Justyna Majewska, Prodziekan ds. Kształcenia. O opinię została poproszona również publiczność, czyli zaproszeni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, uczniowie IV LO i ich opiekunowie. Wzięli oni udział w internetowej, anonimowej ankiecie, której efekty mogliśmy od razu zobaczyć na prezentacji. Można orzec, że zarówno pieniadz tradycyjny, jak i elektroniczny ma swoich licznych zwolenników🤝.

Dziękujemy jeszcze raz Politechnice Śląskiej za udostępnienie auli, a w szczególności panu dr hab.inż. Pawłowi Badurze, prof. Politechniki Śląskiej.

Comments are closed.