#Normalnie że je poznaję

Uczennice naszego Liceum wzięły udział w programie edukacyjnym w zakresie samobadania piersi wśród dziewcząt prowadzonym przez firmę Avon. Warsztaty pod nazwą „Normalnie że je poznaję” poprowadziła specjalista, Pani Jadwiga Jurkowska. Dziewczyny zdobyły wiedzę jak dokonywać badania piersi oraz jakie symptomy mogą być dla nich niepokojące. Dokonywanie regulanych badań, znajomość własnego ciała nie pozwolą na zbyt późną reakcję w sytuacji wykrytej jakiejkolwiek niepokojącej zmiany.

Comments are closed.