Noszę się dobrze dla klimatu

15 listopada 2023 roku uroczyście rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu Natura(lnie) w Zabrzu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Noszę się dobrze dla klimatu”. Najważniejszym punktem wydarzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Szkołą Podstawową nr 26 im. Rodła w Zabrzu. Ze strony uczelni dokument podpisał prof. dr hab. Piotr Skubała, natomiast szkołę reprezentowała pani dyrektor Sylwia Kot.

Na inauguracji mieliśmy przyjemność gościć: panią Małgorzatę Gielę sekretarz miasta Zabrze, panią Beatę Szuran kierownik Referatu ds. realizacji projektów edukacyjnych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, panią inspektor Wydziału Oświaty w Zabrzu Katarzynę Raczyńską, panią dyrektor IV LO im. M. Reja w Zabrzu Marię Przybyłowicz, panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu Barbarę Garczyk, pana wicedyrektora ZS nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu Andrzeja Tacę oraz uczniów 26 zabrzańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze swoimi opiekunami i opiekunkami. 

Aktywnie wysłuchaliśmy wykładu prof. dr. hab. Piotra Skubały zatytułowanego “Pokochajmy miejsce, w którym żyjemy, a powstrzymamy kryzys klimatyczno-środowiskowy”. Kolejnymi prelegentkami były uczennice  IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Zabrzu Zuzanna Thiemel oraz Julia Piechota, które przedstawiły temat “Wyzysk w przemyśle odzieżowym”, a po nich wystąpiła Oliwia Janiczek z pomysłem na autorskie ubrania z tkanin z drugiego obiegu. 

W drugiej części odbyły się warsztaty praktyczne dla młodzieży i nauczycieli. W prowadzeniu zajęć dla nauczycieli wspierali nas edukatorzy w Nadleśnictwa Brynek pani podleśniczy leśnictwa Łabędy Patrycja Lasota oraz pan leśniczy Paweł Adamczyk. Zajęcia dla uczniów i uczennic realizował zespół nauczycielek z Natura(lnie) w Zabrzu w składzie: Katarzyna Krulicka (SP 31 w Zabrzu), Sylwia Kot (SP 26 w Zabrzu), Anna Foltyn- Simka (IV LO w Zabrzu) i Anna Koenigshaus (IV LO w Zabrzu). Podczas warsztatów uczniowie i uczennice pracowali nad tematami związanymi z wpływem mody na sytuację klimatyczną świata i zastanawiali się, w jaki sposób wybory konsumenckie rzutują na zmiany klimatyczne. 

Teraz czas na działania naszych przeszkolonych grup szkolnych w środowiskach lokalnych. Zespół projektowy zamierza jeszcze między innymi zorganizować w tym roku szkolnym warsztaty z przerabiania ubrań, tydzień ziemi oraz grę terenową w lesie.

Comments are closed.