Małgorzata Walczyk – Cegiełkowska – absolwentka IV LO im. M. Reja w Zabrzu, w klasie biologiczno – chemicznej – matura 1989r. – wychowawca klasy mgr Małgorzata Pysik.

Jestem absolwentką „Czwórki” i był to bardzo dobry wybór. W szkole poznałam wspaniałych nauczycieli i rówieśników. Mogłam tu rozwijać swoje zainteresowania również na zajęciach pozalekcyjnych.

Największy wpływ na wybór mojej drogi zawodowej miał Profesor N. G. Kroczek. Byłam chórzystką w „Resonansie con tutti”.

Jestem również absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zabrzu na wydziale wokalnym, tam uzyskałam tytuł zawodowy muzyka-wokalisty. Studiowałam na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym i tytułem magistra sztuki. Podczas studiów pracowałam jako nauczycielka muzyki w I i IV LO w Zabrzu, śpiewałam w wielu kameralnych zespołach wokalnych m. in.: w specjalizującym się w muzyce żydowskiej „Chórem Synagogi pod Białym Bocianem”, muzykę dawną wykonywałam w zespole „Consonanza”, a w chórze kameralnym Filharmonii Wrocławskiej miałam okazję poznać utwory wszystkich epok do muzyki współczesnej włącznie.

Po studiach rozpoczęłam pracę w Operze Wrocławskiej.

Z wymienionymi zespołami koncertowałam w USA i w większości krajów Europy, nagrałam wiele płyt audio i audio-video, audycji TV, brałam udział w superprodukcjach operowych i inscenizacjach plenerowych dla wielotysięcznej widowni.

W 2005 roku zostałam wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez ówczesnego ministra kultury, a w 2010 roku przez prezydenta RP B. Komorowskiego „Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę”.

Z Operą Wrocławską jestem związana do dzisiaj. We wrześniu 2020 roku będę obchodzić jubileusz XXV- lecia pracy artystycznej na scenie tego teatru.