Obchody 100 – lecia III Powstania Śląskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym

Sto lat temu mieszkańcy Górnego Śląska chwycili za broń, aby ziemia ta mogła znaleźć się w granicach odradzającej się II Rzeczpospolitej.

Dzisiaj, w wolnej już Polsce, wspominamy te wydarzenia, które doprowadziły do odrodzenia Śląska w granicach naszego państwa. Stulecie III Powstania Śląskiego stało się okazją, aby pochylić się nad tym znaczącym etapem przeszłości regionu, na który składają się trzy zrywy powstańcze i czasy plebiscytu, a także dążenia mieszkańców tych ziem do uczynienia z nich „perły w koronie” Rzeczpospolitej.

Młodzież naszego liceum zaangażowała się w działania mające na celu uczczenie tak ważnych dla nas Polaków wydarzeń.

Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o powstaniach śląskich. Wykazali się znajomością problematyki regionalnej: faktów, postaci i zdarzeń, mających miejsce w latach 1919 – 1921 na Górnym Śląsku. Najlepsze wyniki uzyskała klasa 2Ap.

Licealiści uczestniczyli również w konkursie plastycznym: „Pocztówka z Górnego Śląska – czas powstań i plebiscytu”. Młodzi twórcy starali się przedstawić nie tylko wydarzenia rozgrywające się na Górnym Śląsku w początkach lat dwudziestych XX wieku, ale również ukazywali emocje towarzyszące tamtym dniom.

Wśród autorów wyróżnionych prac znaleźli się: Agata Figura z 2Bp, Antonina Skrzyńska z 1Ap,  Michał Zaremba, Daniela Okular i Oliwia Godzwoń z 2Ap. GRATULUJEMY!

Uczniowie klas trzecich zaangażowali się w realizację projektu: „Znani i sławni Ślązacy”. Poznawali postacie związane z historią i teraźniejszością regionu: polityków, przedsiębiorców, naukowców, artystów. Odkrywali tych, którzy wywarli wpływ na różne dziedziny naszego życia poprzez swoje osiągnięcia w przemyśle, technice, medycynie, sztuce i kulturze. Działalność ich przyczyniła się do rozwoju Śląska.

Comments are closed.