Podsumowanie działań

Na przełomie 2023 i 2024 roku po raz szesnasty odbył się Zabrzański Festiwal Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Śpiewajmy z weselem Panu”.

Festiwal zorganizowany został w IV Liceum im. Mikołaja Reja w Zabrzu-Rokitnicy.

Patronatem to przedsięwzięcie objęli bp Andrzej Iwanecki – biskup pomocniczy diecezji gliwickiej, pani Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza i Misjonarze Werbiści.

 O. dr Mirosław Piątkowski SVD, urodzony w tej dzielnicy, a stacjonujący obecnie w Domu Misyjnym w Bytomiu, był już po raz trzeci członkiem czteroosobowego jury razem z mgr. Krzysztofem Ligockim, organistą muzykologiem oraz paniami mgr Sabiną Borner i mgr Barbarą Strzodką, muzykami, specjalistkami od nauki śpiewu w zabrzańskich szkołach.

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 350 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich oraz Kół i Centrów Kultury z Zabrza, Gliwic, Bytomia, Tarnowskich Gór, Knurowa, Pyskowic oraz mniejszych miejscowości jak m.in. Poniszowice czy Nakło Śląskie.

Festiwal przeprowadzony został w dwóch etapach – 14 grudnia 2023 roku odbyły się przesłuchania w liceum rokitnickim, zaś 11 stycznia 2024 roku koncert laureatów w kościele parafialnym w Rokitnicy. Uczestnicy wykonali po dwa utwory, w tym jedną kolędę tradycyjną i jedną z dowolnego wyboru znanych kolęd i pastorałek lub ułożonych czy zaaranżowanych przez siebie nowych propozycji muzycznych. Nie zabrakło utworów w innych językach, np. angielskim, hiszpańskim i niemieckim, a nawet łacińskim. Oprócz ogromnej różnorodności i oryginalności wykonania, podkreślić warto także stroje artystów i ciekawy dobór instrumentów.

Po pierwszym etapie wyłoniono laureatów i przyznano wyróżnienia, które wraz z nagrodami książkowymi dla solistów i „pucharami – Aniołami” dla zespołów zostały wręczone w drugim etapie, kiedy to śpiewali już tylko nagrodzeni pierwszym miejscem. Należy podkreślić duże zainteresowanie festiwalem kolęd.

Nazwiska laureatów, solistów i zespołów, oraz wyróżnienia można znaleźć na stronie internetowej IV Liceum – zob. https://4lo.miastozabrze.pl/spiewajcie-panu-z-weselem/  

Nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów wręczali biskup Andrzej Iwanecki i Pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

„Kiedy kolędujemy stajemy się dla siebie nawzajem bliscy” – powiedział na koniec ksiądz biskup.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy laureatom!

Comments are closed.