„Pomiędzy duchem a materią pośredniczy matematyka”

Już 14 raz IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu zorganizowało wydarzenie „Moda na polski”. Po raz kolejny gościliśmy na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury „Guido”, które współorganizuje z nami to przedsięwzięcie. Honorowym patronat objęli dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze oraz prof.dr hab. Zbigniew Kadłubek, Dyrektor Biblioteki Śląskiej.

Związku pomiędzy matematyką a naukami humanistycznymi szukali zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dzióba, Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Pani Łucja Chrzęstek-Bar, wizytator Kuratorium Oświaty Pani Ewa Borys, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogogicznej w Zabrzu, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Urszula Koszutska, Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Ewa Wolnica, dziekan wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, profesor Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Paweł Badura, wice-Ślązak roku Pan Edward Jon oraz dyrektorzy i młodzież zabrzańskich szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Tegoroczna „Moda” próbowała bowiem dowieść, że matematyka jest wszechobecna, a jej związek z dziedzinami humanistycznymi jest nierozerwalny. Podczas prezentacji wykorzystano słowa: H.Steinhausa, M. Króla, J.Tischnera, M. Urbanka, W. Szymborskiej, W. Młynarskiej, Z. Huberta, E. Lipskiej, B. Chorążuk, J. Nowickiego oraz M. Kita.

Zapraszamy na skróty wydarzenia i kilka pamiątkowych zdjęć:

Comments are closed.