Program profilaktyczny Noe

Program profilaktyczny Noe ma na celu przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodych ludzi. Ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zrachowaniami ryzykownymi. Program ma pogłębić wiedzę młodzieży na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu podejmując tak trudną tematykę. 

Comments are closed.