Spotkanie z prawami człowieka

We wtorek 10 stycznia młodzież IV Liceum zaproszono do auli na „Spotkanie z  prawami człowieka”. W związku z przypadającymi pod koniec roku dniami: Praw Dziecka, Sprzeciwu wobec przemocy, której doświadczają kobiety oraz Dnia Praw  Człowieka – przedstawiono uczniom prezentację dotykającą tych kwestii. Zaakcentowano również działalność UNICEFU, która jest obecna we wszystkich krajach, gdzie potrzebna jest pomoc humanitarna, wsparcie finansowe i obrona ludzkiej godności. Podsumowane spotkania było wysłuchanie piosenki Czesława Niemena – „Dziwny jest ten świat”. Aktywny udział w prezentacji wzięły udział uczennice z klasy 1B i 3Bp.

Dwa dni później w ramach Akcji Edukacyjnej UNICEFU – „Na pomoc dzieciom w Rogu Afryki”, w której IV LO bierze udział, odbyła się zbiórka funduszy na ten cel. Pieniądze będą przeznaczone na: edukację, zdatną do picia wodę, żywność, szczepionki dla dzieci z Etiopii, Kenii oraz Somalii. Darczyńcom dziękujemy za wsparcie.

Comments are closed.