Szczególne wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy Wiktorii Kozioł, uczennicy klasy 2D IV LO w Zabrzu, otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów.Nagrodę taką może dostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.Wiktoria na tę nagrodę zasłużyła i liczymy, że nadal będzie rozwijać swoje zdolności.

Comments are closed.