Szkolne webinarium eTwinning

Dzisiejszego dnia, klasa 1 Bp naszego Liceum, wraz z kilkoma nauczycielami wzięła udział w szkoleniu: “Sprawdzam! — fałszywe informacje i ich weryfikacja”, organizowanym przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydarzenie online skierowane było do uczniów w wieku 15-20 lat oraz do nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych. Webinarium zostało organizowane w ramach Światowego Dnia Fact-Checkingu, który został ustanowiony przez Poynter Institute for Media Studies na Florydzie w 1992 roku. Podczas webinarium zbadany został temat fake newsów oraz to w jaki sposób można je zweryfikować.. Prelegentem spotkan był Maciej Dowgiel — “doktor nauk humanistycznych. Filmoznawca i medioznawca. Absolwent podyplomowych studiów dziennikarskich, zarządzania kulturą oraz Gender Studies. Trener edukacji filmowej i medialnej. Członek prezydium Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej. Założyciel Pracowni Filmoznawczej i Medioznawczej. Pasjonat kultury popularnej. Autor ponad stu opracowań, artykułów, analiz i scenariuszy lekcji związanych z edukacją filmową i medialną oraz kompetencjami cyfrowymi (źródło).

Wydarzenie będzie dostępne tutaj:  eTwinning Polska.

Comments are closed.