Tworzymy karty do gry

Na lekcjach informatyki w 3 klasach pierwszych odbyły się lekcje pt. Tworzymy karty do gry: „Polski złoty w obiegu od 100 lat”. Zadaniem uczniów było stworzenie w Canvie kart według ustalonego wzoru, które na warsztatach posłużą do gry. Narzędzie Canva pozwoliło na powielanie szablony, tak aby każdy z uczniów tworzył indywidualne 4 karty. Uczniowie zostali podziel na tych, którzy stworzyli karty dotyczące środka płatniczego, znanego polskiego ekonomisty czy monet kolekcjonerskich. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Złote Szkoły NBP”. Cele lekcji zostały osiągnięte i wszystkie karty do gry przygotowane🙂.

Comments are closed.