Uczniowie wolontariuszami

W trakcie obchodów Wszystkich Świętych Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta po raz 24. na zabrzańskich cmentarzach prowadziło kwestę „Bliźniemu swemu”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc matkom z dziećmi przebywającym w ośrodku wsparcia w Rokitnicy oraz osobom bezdomnym, skrajnie ubogim i w różnych kryzysach życiowych.

Jak co roku uczniowie IV LO w Zabrzu jako wolontariusze wspomagali kwestowanie razem z innymi sympatykami TPBA. 

Comments are closed.