Warsztaty ruszyły

Za nami pierwsze warsztaty z cyklu „Profilaktyka e-uzależnień. Fonoholizm kontra higiena cyfrowa”, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu. Zajęcia były przeprowadzone w klasie ósmej i miały na celu wyposażyć uczniów w umiejętności dbania o higienę cyfrową w życiu codziennym poprzez zrozumienie na czym polega zjawisko FOMO. Uczennicami, które podzieliły się wiedzą na ten temat była Magdalena Kijas i Magdalena Witek z klasy 1B. Dziewczyny w swojej prezentacji opowiedziały o zjawisku FOMO, uświadomiły młodszych uczniów  o tym, kto jest najbardziej narażony na jego wpływ i jak sobie z nim poradzić. Kolejno uczestnicy warsztatów opracowywali zagadnienia związane z tematyką, tworząc w grupach plakaty. Młodzież zauważyła, że ten problem jest obecny i dotyka również ich. 

Comments are closed.