Warto wiedzieć!

W dniu 25.09.2023 roku pierwszoklasiści IV LO w Zabrzu uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Noe” prowadzonych przez grupę terapeutów uzależnień z Ośrodka Profilaktycznego SZANSA w Pławniowicach. Młodzież miała szansę zweryfikować swoje przekonania na temat używania alkoholu i środków odurzających. Zajęcia dotyczyły również informacji, gdzie można znaleźć pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Comments are closed.