Współpraca z Politechniką Śląską

Dzięki współpracy z Politechniką Śląską nasza młodzież miała możliwość zwiedzenia budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu. Młodzi ludzie uzyskali informację w jaki sposób działa uczelnia oraz jakie kierunki dalszego kształcenia jest im w stanie zaproponować. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wykładzie dotyczącym „Komunikacji interpersonalnej czyli mowy bez przemocy”. Podczas spotkania ćwiczyli zamianę komunikatu języka „szakala” na język „żyrafy” według Marshalla Rosenberga. 

Comments are closed.