Wyjście na Wydział Medyczny Akademii Śląskiej

14 marca uczniowie klasy 1B psychologiczno-medycznej uczestniczyli w warsztatach medycznych dla licealistów na Wydziale Medycznym Akademii Śląskiej👩‍🔬. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z klasyfikacją elementów morfotycznych krwi obwodowej zdrowego człowieka. Rozpoznawali rodzaje białych krwinek. Poznali tajniki wykonywania ręcznego rozmazu krwi🩸 oraz przeprowadzili obserwację preparatów rozmazu fizjologicznego leukocytów. Druga część warsztatów odbyła się w laboratorium chemicznym. Tam młodzież wykonała analizę ilościową HCl w soku żołądkowym metodą miareczkowania alkacymetrycznego mianowanym roztworem NaOH🔬. Warsztaty umożliwiły uczestnikom poszerzenie wiedzy w sposób praktyczny.

Comments are closed.