XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

Tradycją IV Liceum Ogólnokształcącego stał się udział naszej młodzieży w XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ. Tematem przewodnim tego spotkania była „Wojna i konflikty w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska”.

Tak jak co roku, w sali Teatru Nowego w Zabrzu, zebrali się przedstawiciele świata nauki i kultury, aby przy licznej widowni, złożonej z młodzieży zabrzańskich szkół, dyskutować nad problemem wojny oraz konfliktów w wymiarze społecznym i kulturowym.

Młodzi ludzie, przysłuchując się dyskusji panelowej profesorów polskich uniwersytetów, mieli możliwość poznania ich opinii oraz poglądów dotyczących omawianego tematu. Doskonalili również swoje umiejętności związane z wymianą poglądów i argumentowaniem i kulturalnym prowadzeniem sporów.

Comments are closed.