Zdrowie psychiczne jest istotniejsze od zdrowia fizycznego?

W dniu 23.02.2023 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja zostali zaproszeni do wysłuchania debaty oksfordzkiej w ramach Programu edukacji rówieśniczej zorganizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zabrzu. Debata odbyła się gościnnie w progach Areny Zabrze. Zaproszone do debaty drużyny debatowały przy zgromadzonej publiczności młodzieży z zabrzańskich szkół ponadpodstawowych. Teza dyskusji została sformułowana w następujący sposób: Zdrowie psychiczne jest istotniejsze od zdrowia fizycznego. Dziękujemy za zaproszenie.

Comments are closed.