W XXI wieku wiedza i umiejętności są w cenie. Im szerszą wiedzę i kompetencje człowiek zdobędzie, tym wartościowszym się stanie na rynku pracy. A wraz ze wzrostem doświadczenia zwiększać się będzie zarówno samoocena jak i możliwości zarobkowe.

Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian, jakie cechuje współczesny rynek pracy, typowy wchodzący dziś na ten rynek człowiek przez całą swoją karierę będzie pracował kolejno na średnio siedmiu etatach przez cztery lub więcej lat na każdym oraz podejmie kilka różnych ścieżek rozwoju zawodowego. My w IV LO jesteśmy tego świadomi, dlatego też proponujemy Ci następujące klasy, które możesz powiązać ze swoimi zainteresowaniami, rozwijając jednocześnie kluczowe kompetencje cenione na rynku pracy.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020