Warsztaty profilaktyczne NOE

W dniu 25 września 2019 roku już kolejny raz gościła w naszej szkole grupa terapeutów ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA z Pławniowic. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w programie profilaktycznym „NOE”. Celem programu jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do osobistych postanowień o zaniechaniu działań prowadzących do zachowań ryzykownych. Dzięki zajęciom młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

Comments are closed.